Home

“Wie verrast wil worden door een dichterschap dat in kleur, en niets dan kleur,
essentiële spanningen en harmonieën waarneembaar maakt,
raakt niet uitgekeken op het werk van Marianne Benkö”

Hella Haasse, 2004


Marianne Benkö
Schilderijen en Wandtapijten
Paintings and Tapestries


Marianne Benko Tapestry Art

Komende Expositie/ Coming up exhibition


INTERNATIONAL TRIENNIAL OF TEXTILE ARTS ON FRIDAY, 18TH JUNE 2021

Marianne Benko

THE SZOMBATHELY GALLERY AND THE CULTURAL FOUNDATION FOR THE TEXTILE ARTS CORDIALLY INVITE YOU TO THE OPENING OF THE
VII INTERNATIONAL TRIENNIAL OF TEXTILE ARTS

ON FRIDAY, 18TH JUNE 2021 AT 3 P.M.

GREETINGS BY
EMMI – Ministry of Human Capacities, Repr esentative of State Secretariat for Culture
Dr. Tam s Gergely KUCSERA – Secretary-General of the Hungarian Academy of Ar ts
Andrea CSAPL ROS – Director of the Savaria Museum
Soma HORV TH – Deputy Mayor of the Count y Rank Cit y of Szombathely
L szl  MAJTH NYI – President of the General Assembly of Vas Count y
M rta SIMONFFY – President of the Association of Hungarian Fine and Applied Ar tists

OPENING SPEECH BY
Anna CEBULA – director of the Szombathely Gallery

Open till 28 August 2021 / Opening times: T uesday – Sunday 10-17 / The exhibition can be visited wearing a m

https://textileartstriennialhungary.com/


Over/ About

Nederlands


Onze emoties overvallen ons en het beleven ervan is als het bevaren van een uitgestrekte zee zonder kaarten of navigatie instrumenten. Geen ster geeft ons de richting aan en ervaring is slechts in zeer beperkte mate een leidraad voor de toekomst.

We hebben het vermoeden van een samenspel tussen onze duistere en onze lichte kanten en zien hoe ze op het linnen toch op een of andere wijze in harmonie met elkaar komen te verkeren. Dat maakt dat het schouwspel van ons bestaan ons toch nooit berooft van de hoop.

Frans Jeursen, kunst historicus, filosoof

English


Our emotions sweep us along and experiencing them like sailing a vast sea without detailed maps our instruments of navigation. No star is present to show us the direction and past experience only partly offers us a guide for the future.

We surmise an interplay between our dark and our light sides and discover that on the canvas they somehow reach a state of harmony. This is the cause that the spectacle of our existence yet never robs us of hope.

Frans Jeursen, art historian, philosopher

Werk/ Work

Schilderijen/ Paintings

click ↑

Wandtapijten/ Tapestry

click ↑