Home

“Wie verrast wil worden door een dichterschap dat in kleur, en niets dan kleur,
essentiële spanningen en harmonieën waarneembaar maakt,
raakt niet uitgekeken op het werk van Marianne Benkö”

Hella Haasse, 2004


Marianne Benkö
Schilderijen en Wandtapijten
Paintings and Tapestries


Marianne Benko Tapestry Art

Exposities nu/ Recent exhibitions


Marianne Benko


VERLENGD TOT 26 OKTOBER!
Museum Elburg nodigt u van harte uit voor de opening van de expositie “Geweven natuur. Textielkunst van Marianne Benkö” op vrijdag 13 maart om 15.00 uur in de refter van Museum Elburg.download de uitnodiging.PDF hier


VERLENGD TOT 22 JUNI!
VOORJAARSEXPOSITIE Pulchri studio

7 mrt 2020 t/m 29 mrt  21 juni 2020
Hardenbergzaal
Mesdagzaal
Weissenbruchzaal
De Voorjaarssalon wordt op zaterdag 7 maart om 17.00 uur geopend door Marieta Rijerkerk, voorzitter van Pulchri Studio. Namens de Jacob Hartog stichting zal Frederick Mansell, filmregisseur, de prijs uitreiken.


Over/ About

Nederlands


Onze emoties overvallen ons en het beleven ervan is als het bevaren van een uitgestrekte zee zonder kaarten of navigatie instrumenten. Geen ster geeft ons de richting aan en ervaring is slechts in zeer beperkte mate een leidraad voor de toekomst.

We hebben het vermoeden van een samenspel tussen onze duistere en onze lichte kanten en zien hoe ze op het linnen toch op een of andere wijze in harmonie met elkaar komen te verkeren. Dat maakt dat het schouwspel van ons bestaan ons toch nooit berooft van de hoop.

Frans Jeursen, kunst historicus, filosoof

English


Our emotions sweep us along and experiencing them like sailing a vast sea without detailed maps our instruments of navigation. No star is present to show us the direction and past experience only partly offers us a guide for the future.

We surmise an interplay between our dark and our light sides and discover that on the canvas they somehow reach a state of harmony. This is the cause that the spectacle of our existence yet never robs us of hope.

Frans Jeursen, art historian, philosopher

Werk/ Work

Schilderijen/ Paintings

click ↑

Wandtapijten/ Tapestry

click ↑