Home

“Wie verrast wil worden door een dichterschap dat in kleur, en niets dan kleur,
essentiële spanningen en harmonieën waarneembaar maakt,
raakt niet uitgekeken op het werk van Marianne Benkö”

Hella Haasse, 2004


Marianne Benkö
Schilderijen en Wandtapijten
Paintings and Tapestries


Marianne Benko Tapestry Art
U I T N O D I G I N G

Beste vrienden en kunstliefhebbers,
Wegens grote interesse stel ik in de komende maanden mijn atelier open om te komen kijken naar mijn nieuwe werken. Ik ontvang graag eerst een bericht over het maken van een afspraak (via contact of e-mail). Wees van harte welkom!

Tot ziens en hartelijke groeten,
Marianne Benkö

Exposities nu/ Recent exhibitions


Met textiel schildert zij voorstellingen die refereren aan de gobelins van weleer: wandtapijten vol complexe afbeeldingen van planten, bomen en landschappen. Het is textiel wat haar hart doet kloppen, aards en dicht bij de mens. Weven is één van de oudste technieken die wij kennen. Het weefproces toont parallellen met het leven zelf. Benkö verweeft haar innerlijke wereld met de beelden die zij om zich heen ziet. Abstracte landschappen vallen van dichtbij uiteen in een wereld van detail, textuur en diepte, opgebouwd uit ontelbare fijne draadjes. Ook toont zij haar schilderijen in mixed media, die de basis vormen voor haar wandtapijten.
Wij nodigen u van harte uit op de preview donderdag 22 maart van 19.00 – 22.00 uur zowel voor de tentoonstelling als voor de voorjaarssfeerdagen van Oogenlust. Bent u op dat tijdstip niet in de gelegenheid om te komen, dan lukt dat mogelijk wel op 23, 24 en 25 maart. Alle bedrijven op het Domein zijn geopend op vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

galeriehanspersoon.nl


Komende exposities/ upcoming exhibitions


  • Galerie Hans Persoon, Eersel – 23-03-t/m 14-04-2018
  • Voorjaars Salon Pulchri studio Den Haag – vanaf 7-04-t/m
  • Walburgis kerk, Arnhem – vanaf 10-05-t/m 1-07-2018
  • Textil Triennálé, Szombathely H vanaf 6-06-t/m 02-09-2018
  • Haagse Kunstkring met Rob Thuis – vanaf 5-06
  • Raadskelder, Doesburg. – vanaf 27-08-t/m 14-10-2018
  • Haagse Kunstkring – 1-11-2018

Nederlands


Onze emoties overvallen ons en het beleven ervan is als het bevaren van een uitgestrekte zee zonder kaarten of navigatie instrumenten. Geen ster geeft ons de richting aan en ervaring is slechts in zeer beperkte mate een leidraad voor de toekomst.

We hebben het vermoeden van een samenspel tussen onze duistere en onze lichte kanten en zien hoe ze op het linnen toch op een of andere wijze in harmonie met elkaar komen te verkeren. Dat maakt dat het schouwspel van ons bestaan ons toch nooit berooft van de hoop.

Frans Jeursen, kunst historicus, filosoof

English


Our emotions sweep us along and experiencing them like sailing a vast sea without detailed maps our instruments of navigation. No star is present to show us the direction and past experience only partly offers us a guide for the future.

We surmise an interplay between our dark and our light sides and discover that on the canvas they somehow reach a state of harmony. This is the cause that the spectacle of our existence yet never robs us of hope.

Frans Jeursen, art historian, philosopher

Werk/ Work

Schilderijen/ Paintings

click ↑

Wandtapijten/ Tapestry

click ↑